På svenska
 

Sillanrakentamista Lehtisaaressa 2008

Ison Lehtisaaren osakaskunta, tai kuten me saaristossa sanomme "Lehtisaarten Hoitokunta" on viime vuonna jatkanut jo 1970-luvulla viitoitettua tietä. Tuolloin alettiin Ison Lehtisaaren, Pienen Lehtisaaren ja Sumparenin asioita hoitaa yhdessä. Jo silloin oli puhetta ja tarpeita yhdistää Ison Lehtisaaren, Pienen Lehtisaaren ja Sumpparenin asioita. Yksi tärkeimmistä asioista oli rakentaa ja ylläpitää saarten väliset kävelysillat ja polut.

Vuoden 2008 suurimpia tekoja hoitokunnan toimesta on ollut Ison Lehtisaaren ja Sumpparenin sillan kannen uusiminen. Itse työ ulkoistettiin alan ammattilaisille, kuitenkin niin että teimme viimeistelytyöt itse. Korjaus onnistui hyvin ja on meille kaikille ylpeyden aihe.

Vuoden 2009 suunnitelmissa on myös Ison Lehtisaaren ja Pienen Lehtisaaren välisen sillan tukirakenteiden "arkkujen" korjaaminen tai uusiminen. Lisäksi olisi tarkoitus tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet Ison lehtisaaren yhteislaiturille.

Sillanrakentaminen on muutenkin ollut teemana Lehtisaaren Hoitokunnalla. Kesällä 2007 pidetyssä vuosikokouksessa elvytimme unholaan jääneen perinteen. Hoitokunta nimittäin tarjosi kokouksen jälkeen hiukan purtavaa grillatun makkaran muodossa. Rohkaistuna erittäin myönteisestä vastaanotosta päätimme vuoden 2008 vuosikokouksessa tarjota jäsenillemme perinteistä kalakeittoa lisukkeineen. Tämä sai erittäin hyvän vastaanoton. Näin voimme myös vapaamuotoisessa muodossa tavata muita kesämökkiläisiä ja oppia tuntemaan toisiamme. Vuosikokousten päämääränä on myös käydä läpi ja päättää yhteisistä asioista. Niinpä toivonkin vielä enemmän osallistujia ensi vuoden vuosikokoukseen. Kenties saisimme joka vuosi myös tässä tilaisuudessa jaettua tietoa esimerkiksi saarten puuston tilasta tai muista ajankohtaisista aiheista.

Saarten kesämökkien omistajissa on viime vuosina tapahtunut joitain muutoksia, iloksemme huomaamme uusien saarelaisten haluavan aktiivisesti olla mukana edistämässä yhteisiä asioitamme. Hoitokunta on muun muassa perustanut talkoo-ryhmän jonka tarkoituksena on yhdessä ylläpitää yhteisalueiden kuntoa ja tehdä sellaisia korjaustöitä joita itse osaamme. Ryhmään mahtuu vielä lisää innokkaita!

Sillanrakentamista on myös osittain omien internet sivujen ylläpitäminen. Osoitteesta www.isolehtisaari.fi löytyy tietoa Lehtisaaren hoitokunnasta, toiminnasta ja tietoa sekä kertomuksia eri asioista jotka koskettavat meitä yhteisesti. Internet on myös oivallinen tapa jakaa tietoa jäsenillemme. Otamme mielellämme palautetta niistä. Internet sivut ylläpidetään ja rakennettiin omin neuvoin, ja haluan tässä kiittää niitä henkilöitä jotka ovat siihen osallistuneet.

Lehtisaarten vesi- ja viemäriverkko on jälleen toiminut hienosti tänä vuonna. Uskon että vesi- ja viemäriverkon saatavuus on olennaisesti lisännyt viihtyvyyttä ja samalla omalla tavalla parantanut luonnon tilaa. Vaikka kiinteistökohtaiset vesijohdot suljetaan aina talveksi, saavat halukkaat raikasta vettä ympäri vuoden Isolla Lehtisaarella olevasta vesipisteestä.

Saaristossa on aina ollut tarvetta ja tapana verkostoitua, rakentaa niin vertauskuvalliset kuin fyysisetkin yhteydet lähiympäristöön. Naapuriapu ja talkootoiminta lähentävät yhteisöä, ja samalla pidetään yhdessä huolta vaikkapa silloista, pitkospuista, luonnon tilasta taikka järjestetään esimerkiksi tavaroiden kimppakuljetuksia. Lehtisaariryhmässä yhteistyö on vilkkaampaa vuosi vuodelta.

Niclas Jansson, Hoitokunnan puheenjohtaja