Suomeksi
 

Meddelanden

20.6.2018
Delägarlagets årsmöte kommer att vara söndagen 8.7.2018 kl 10.00. Den officiella möteskallelsen och mötesplatsen publiceras senare enligt vad som stadgats i reglerna.

14.6.2017
Delägarlagets årsmöte kommer att vara söndagen 9.7.2017 kl 10.00. Den officiella möteskallelsen och mötesplatsen publiceras senare enligt vad som stadgats i reglerna.

21.6.2016
Delägarlagets årsmöte kommer att vara söndagen 10.7.2016 kl 10.00. Den officiella möteskallelsen och mötesplatsen publiceras senare enligt vad som stadgats i reglerna.

2.4.2015
Delägarlagets årsmöte kommer att vara söndagen 12.7.2015 kl 10.00. Den officiella möteskallelsen och mötesplatsen publiceras senare enligt vad som stadgats i reglerna.

28.4.2014
Delägarlagets årsmöte kommer att vara söndagen 13.7.2014 kl 10.00. Den officiella möteskallelsen och mötesplatsen publiceras senare enligt vad som stadgats i reglerna.

14.5.2013
Delägarlagets årsmöte kommer att vara söndagen 14.7.2013 kl 10.00. Den officiella möteskallelsen och mötesplatsen publiceras senare enligt vad som stadgats i reglerna.

16.4.2012
Delägarlagets årsmöte kommer att vara söndagen 8.7.2012 kl 10.00. Mötesplats och den officiella möteskallelsen publiceras senare enligt vad som stadgats i reglerna.

10.4.2012
Sommarö Vattenandelslag meddelade att Lövöarnas vattennät torde öppnas före 1.5.2012 om väderförhållandena tillåter.

14.10.2011
Sommarö Vattenandelslag meddelar att Lövöarnas vattensystem stängs efter 30.10.2011. Sköt om att vattensystemet vid din fastighet är klart att stängas, pumpstationerna är tömda och sköljda enligt givna direktiv senast då. Vattenandelslaget påminner också att det lönar sig att hålla det egna systemets ventiler stängda då fastigheten är tom för att förhindra eventuella vattenskador.

2.5.2011
Delägarlagets årsmöte kommer att vara söndagen 10.7.2011 kl 10.00. (Men ej på Nokias fastighet) utan OBS! vid Pekkas båtvarv på Sumparen. Den officiella möteskallelsen publiceras senare enligt vad som stadgats i reglerna.

21.4.2011
Lövöarnas vattennätverk torde öppnas till första maj om väder- och isförhållandena tillåter.

21.10.2010
Sommarö vattenandelslag meddelar att vattensystemet stängs 31.10.2010. Pumpstationerna bör tömmas och sköljas enligt givna direktiv senast då. Vattenandelslaget påminner också att det lönar sig att hålla det egna systemets ventiler stängda då fastigheten är tom för att förhindra eventuella vattenskador.

2.6.2010
Delägarlagets årsmöte kommer att vara söndagen 11.7.2010 kl 10.00. (Men ej på Nokias fastighet) utan OBS! vid Pekkas båtvarv på Sumparen. Den officiella möteskallelsen publiceras senare enligt vad som stadgats i reglerna. Även detta år får vi något att äta och dricka, så förvaltningsnämnden hoppas på aktivt deltagande.

21.4.2010
Sommarö Vattenandelslag meddelade att vatnnet öppnas före 1.5.2010 om väderförhållandena tillåter.

5.10.2009
Sommarö vattenandelslag meddelar att vattensystemet stängs efter 1.11.2009. Detta betyder att pumpstationerna bör tömmas och sköljas enligt givna direktiv senast då. Det egna vattensystemet kan dock sättas i vinterskick när som helst före detta datum. Vattenandelslaget påminner också att det lönar sig att hålla det egna systemets ventiler stängda då fastigheten är tom för att förhindra eventuella vattenskador.

2.9.2009
Sotare Kim Räsänen nås på tel.nr. 0400-444180. Han bör själv avhämtas med båt antingen från Furuholmen eller Sävasund. Det rekommenderas att han sotar flere stugor under samma dag, så kom överens om detta på förhand med dina grannar.

3.6.2009
Delägarlagets årsmöte kommer att vara söndagen 12.7.2008 kl 10.00 på Nokias fastighet, på Lilla Lövö. Den officiella möteskallelsen publiceras senare enligt vad som stadgats i reglerna. Även detta år får vi något att äta och dricka, så förvaltningsnämnden hoppas på aktivt deltagande.

29.4.2009
Sommarö Vattenandelslag meddelade att vatnnet öppnas troligen senast 3.5.2009.

1.10.2008
Sommarö vattenandelslag meddelar att vattenledningen stängs efter den 2.11. Detta innebär att avloppsbrunnen skall tömmas och sköljas enligt instruktionerna senast 2.11. Det egna systemet kan naturligvis tömmas och sättas i vinterskick när som helst före detta. Vi påminner om att det lönar sig att ha anslutningsventilerna stängda alltid när ingen vistas på fastigheten för undvikande av olyckor.

3.6.2008
Delägarlagets årsmöte kommer att vara söndagen 13.7.2008 kl 10.00 på Nokias fastighet, på Lilla Lövö. Den officiella möteskallelsen publiceras senare enligt vad som stadgats i reglerna. Även detta år får vi litet att äta och dricka, så förvaltningsnämnden hoppas på aktivt deltagande.

16.4.2008
Sommarö Vattenandelslag har öppnat vattnet för sommaren 2008.

22.9.2007
Sommarö Vattenandelslag stänger vattnet 7.10.2007 för den här sommaren. Anteckna nummret på er vattenmätare och dess förbrukning, vilka uppgifter behöver icke meddelas åt Vattenandelslaget.

3.9.2007
Delägarlagets hemsidor är öppnade nu också på svenska.