Suomeksi
 

Talkoverksamhet

Alla delägarlagets medlemmar är välkomna med till talkoverksamheten. Huvudsakligen är denna förbättring av bryggor och stigar på våra gemensamma områden. Vi försöker med vår verksamhet att minska användning av utomstående tjänster och spara delägarlagets knappa medel att användas för bättre ändamål. Vi strävar att hålla minst två talkodagar per år, en på våren och en på hösten.

För tillfället dras talkoverksamheten av Pekka Kallio till vem du kan anmäla ditt intresse. Honom når du per telefon på 050-5595536 eller email pekka@kallio.freeserve.co.uk.